Tietoyhteiskunnan ja osallistumistalouden asettamat haasteet ja mahdollisuudet opetuksessa ja työelämässä – 19.11.2010

Presentaatio Tampereen eOppimisen klusterille 19.11.2010 // Presentation for the Tampere eLearning Cluster.

Advertisements