Oppimisen ilosta

Törmäsin hiljan Campus Conexus-sivustolla Kaisa Poutasen kirjoittamaan blogikirjoitukseen otsikolla “Opiskelun mielekkyyttä etsimässä”, jossa kuvattiin kuinka opiskelijoiden keskuudessa motivaatio-ongelmat ovat yleisiä. Kirjoitus päättyy seuraavaan kappaleeseen:

Kokemuksemme mukaan opiskelijat kokevat usein mielekkääksi tilanteet, joissa he pääsevät keskustelemaan toisten opiskelijoiden tai opettajien kanssa, joissa he ovat päässeet kuuntelemaan innostavaa luennoitsijaa tai joissa he ovat kokeneet oivalluksen hetkiä kiinnostavan aihepiirin äärellä. … On yleistä, että opiskelijat haluavat jakaa ajatuksiaan toisten kanssa ja kuulla toisten mielipiteitä ja näkökulmia. Vertaisten kanssa keskusteleminen auttaa kirkastamaan omia arvoja ja rakentamaan opiskelumotivaatiota. Korkeakoulukulttuuria olisi hyödyllistä kehittää entistä yhteisöllisempään suuntaan. Opiskelijan omat arvot, kuten esimerkiksi yhteisöllisyyden vaaliminen, voivat olla tuotavissa osaksi opiskelua myös pienten tekojen avulla: kysy opiskelukaveriasi lukusaliin opiskelemaan kanssasi, ehdota ainejärjestöösi lukupiiriä tai pyydä läheisiltäsi neuvoa tutkielman jumittaessa.

Edellisen kappaleen viesti on tärkeä ymmärtää. En usko, että pelkkä laastareiden liimailu suuresti vuotavaan haavaan auttaa lopettamaan vuotoa. Elämme aikakautta, kun opettaminen, koulutus ja oppiminen huutavat jokainen kirkkaalla äänellä uudistamista, mutta oikeanlaisia toimenpiteitä näille alueille ei vielä ole nähty. Tai ainakaan itse en ole huomannut paljon mitään muutamien puheiden lisäksi. Onneksi kuitenkin näistä tällä hetkellä keskustellaan.

Henkilökohtaisesti minun on vaikea ymmärtää, miten on mahdollista, että ihminen joka lähtee opiskelemaan aihetta, mikä häntä (toivottavasti ainakin useimmiten) kiinnostaa, sitten opiskelun aikana muuntautuu epämotivoituneeksi ihmisraunioksi. Toisaalta taas ei, koska olen itsekin sen aikoinaan käynyt läpi.

Mutta miten se on mahdollista ja niin yleistä? Kaikenlaisten eri opintoasteiden jälkeen olen tilanteessa, jossa rakastan uuden oppimista ja koen parhaimpia kokemuksia silloin, kun lisään ymmärrystäni asioista, joista olen kiinnostunut. Miten siis on mahdollista, että esimerkiksi korkeakouluopiskelija ei näin koe, vaan ahdistuu, vaikka on valitsemansa aiheen ylitsevuotavan tietomaljan äärellä? Mikä pilaa häneltä oppimisen ilon? Mikä pilaa motivaation sen hetkisen oman elämän suunnitteluun ja elämiseen parhain mahdollisin tavoin?

Tarvitseeko vielä alleviivata? Tätä paremmin ymmärtääksemme meidän pitäisi mielestäni tarkkaan kysyä seuraavia kysymyksiä:

Kuinka luonnollista on ihmisen oppia

  • istumalla monta tuntia aloillaan,
  • lähinnä kuunnellen (usein) irrallisia tiedon palasia,
  • tehden vain itselleen muistiinpanoja,
  • usein irti tosielämän kontekstista tai mahdollisuuksista, joihin hän voisi oppimaansa suoraan ja autenttisesti soveltaa?
Entäpä, jos sen sijaan, että pyrimme vain tukemaan “epämotivoituneita” opiskelijoita
  • pyrkisimme aktiivisesti terävöittämään opiskelijoiden kanssa yhdessä mitä he haluavat oppimiselta ja ylipäätään elämältään
  • muuttaisimme käsiteltävien aiheiden opetustavat oppijalähtöisemmäksi, yhteisöllisemmäksi ja tutkivaksi, jossa
  • tietoa ei pyritä vain kaatamaan opiskelijan päähän luennoilla, vaan oppimisen prosessi on suunniteltu uutta tietoa ja ymmärrystä rakentavaksi?

Minä en suostu uskomaan, etteikö tämä antaisi pohjaa paremman opiskelun kulttuurin syntymiselle. Meidän pitäisi vihdoin käsitellä oppijaa ihmisenä, jonka oppimisprosessiin vaikuttaa hänen koko sisäinen ja ulkoinen maailmansa, eikä se, kuinka keskeytyksettä hänen eteensä kannetaan tietoa.

Ehkä tällä lähestymistavalla parannettaisiin myös sekä yleistä elämän laatua että ihmisten tulevaisuutta oppilaitosten jälkeen. Vai onko kuinka monelle tuntematon tilanne, jossa henkilö on epämotivoitunut työstään ja tarvitsee työhyvinvoinnin palveluja tukemaan itseään työelämässä?

Seuraava mielenkiintoinen video niille, jotka ovat kiinnostuneita oppimisesta ja “opettamisesta”:

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s