Kumman tarinan sinä haluaisit elää?

Maailma 1

Jari opiskelee liiketaloutta korkeakoulussa. Jari osallistuu aineopintojensa perus- ja jatkokursseille. Jari istuu luokassa ja kuuntelee, kun opettaja puhuu 3 x 45 minuuttia. Jari tekee muistiinpanoja muistikirjaansa. Jari lukee muistiinpanoja muistikirjastaan ja pari kirjaa. Jari tekee tentin, jossa kysytään kysymyksiä luentojen aiheisiin ja kirjoihin liittyen. Jari saa tentin, tuntiaktiivisuuden ja kurssin miniprojektin perusteella kurssiarvosanan. (Miniprojekti käsitteli kuviteltua pirkanmaalaista pienyritystä, jolle suunniteltiin monimediaalinen mainoskampanja. Projektia varten koottiin ryhmä, jossa jotkut osallistuivat paremmin ja jotkut taas eivät niinkään paljoa. Päämääräksi tuntuikin muodostuvan projektista arvosanan saaminen.)

Jari käy harjoittelemassa työharjoittelussa. Jari saa päästötodistuksen ja hakee töitä. Jari laitetaan keskelle alati muuttuvaa maailmaa, jossa kukaan ei kerro hänelle oikeita ratkaisuja ja kaikki perustuu suurelta osalta ihmisten välisiin suhteisiin. Jari huomaa, että hän ei olekaan “valmis” työhönsä vaan hänen pitäisi oppia edelleen lisää.

Maailma 2+

Jari opiskelee liiketaloutta korkeakoulussa. Opintojensa aikana Jari käyttää sekä itsenäisesti, opiskelutoveriensa että ohjaajansa kanssa aikaa omien kiinnostuksen kohteidensa ja tavoitteittensa määrittelyyn.

Jari osallistuu aineopintojensa perus- ja jatkokursseille, jotka pidetään monimuoto-opetuksena. Hän osallistuu muiden kurssitoverien kanssa aihetta käsitteleviin (verkko)seminaareihin, erilaisiin inspiroiviin “opettajan” (ja välillä jonkun muun ryhmän jäsenen) fasilitoimiin pienryhmäkeskusteluihin. Joskus pienryhmäkeskusteluissa on mukana vanhemman vuosikurssin jäseniä tai vieraita työelämästä, jotka tuovat oman vaihtelunsa ja pitävät opiskelun tuoreena.

Jari tekee usein suoraan sähköisesti muistiinpanonsa, joista hän muokkaa blogiinsa pohtivan version, jossa sekä muut hänen kurssitoverinsa että “opettaja” käyvät antamassa arvokkaita näkemyksiään hänen kirjoittamistaan aiheista. Joskus sinne eksyy myös vanhemman vuosikurssin jäseniä, jotka tuovat omia näkemyksiään keskusteluun. Jari käy myös muiden vuosikurssilaistensa blogeissa, mutta sitä useammin hän vierailee ottamiensa kurssien osallistujien blogeissa, joiden monimuotoinen sisältö vaihtelee pohtivasta tekstistä videoon, tarinoihin ja kaikkeen muuhun mahdolliseen. Muodolla ei ole väliä, vain sisällöllä, joka on yhtä monimuotoista kuin erilaisten opiskelijoidenkin määrä.

Jari arvioi muita kurssinsa jäseniä palautteen ja ryhmäkeskustelun kautta. Tämän lisäksi hän kirjoittaa reflektoivan loppupalautteen kurssista “opettajalle”, jossa hän pohtii oppimistaan ja menestymistään, antaen itselleen myös mielestään sopivimman arvosanan.

Jari on määritellyt itselleen aihealueita, joista hän on kiinnostunut ja jotka kuuluvat hänen ja ohjaajan yhdessä luomaan opintojen tiekarttaan. Vaikka eräät hänen valitsemistaan kursseista eivät vielä ole edes alkaneet, hän on jo osallistunut näiden kurssien verkkokeskusteluryhmiin, joissa hän on mm. lukenut kurssin jo käyneiden opiskelijoiden lopputöitä. Monet niistä ovat tarinoiden muotoon kirjoitettuja lyhyitä kuvauksia oppimisen kulusta, tuntemuksista sen aikana ja kurssien aikana hankitusta uudesta ymmärryksestä. Keskusteluryhmissä opiskelijat ovat jakaneet kurssin aikana myös paljon muuta aiheesta muista Internetin keskustelukanavista ympäri maailman, ovatpa jopa yhdessä osallistuneet Harvardin pitämään verkkoseminaariin, josta ovat kirjoittaneet yhdessä muistiinpanoja. Muutamissa kursseissa on näkyvissä selkeästi kuinka verkkokeskustelut ovat kehittäneet kurssia eteenpäin ja antaneet “opettajalle” lisää hyviä ideoita kurssin muokaamiseen.

Keskusteluryhmien kautta Jari on saanut jo hyvän pohjan tulevien kurssien sisältöihin ja hän osaa tarkemmin määritellä kuinka hyvin ne sopivat hänen henkilökohtaiseen palettiinsa. Hän on nopeana ja innokaana oppijana jo ehtinyt omaksua aihealueita etukäteen, eikä hänen tarvitse odottaa kurssin alkua. Tämän lisäksi hän on aktiivisesti seurannut ja vaihtanut ajatuksia muutamien muiden samoista aiheista kiinnostuneiden, vanhempienkin vuosikurssien, opiskelijoiden kanssa. Hän on myös osallistunut aihealueiden ympärille muodostettujen ryhmien kasvokkaisiin tapaamisiin, jotka ovat usein rakennettu jonkun teeman tai avointen kysymysten ympärille.

Erityisen innostunut Jari on siitä, että eräällä markkinoinnin kurssilla verkkokeskusteluun on osallistunut ulkopuolinen huippuasiantuntija, jonka kirjan hän on jo lukenut ja pitänyt sitä hyvänä. Tätä kautta hän luottaa siihen, että tulee varmasti saavansa viimeisen tuoreen tiedon alueelta. Myös opiskelijoiden käymä keskustelu on vaikuttanut innostavalta, vaikkakin se on välillä edennyt jopa väittelyn tasolle.

Jari osallistuu projektiin, jossa ulkopuolinen yrityskontakti on esittänyt heidän ryhmälleen aiheen. Työskentely ryhmässä on intensiivistä ja kaikki pyrkivät tekemään parhaansa. Heillä on seuraavalla viikolla projektin esittely yrityksen edustajalle, joka myös arvioi heidän lopputulostaan. Myös muut vuosikurssin jäsenet osallistuvat tähän ja toimivat “opettajan” apuna ryhmän suorituksen arvioijina. Tämän lisäksi ryhmä arvioi itse itsensä ja jäsenensä. Tämän lisäksi työprosessia pohditaan vielä jälkeenpäin ryhmän kanssa joko verkossa omalla keskustelualueella tai kasvotusten.

Samalla, kun Jari on onnistunut kehittämään omia taitojaan muiden suosiollisella avustuksella, hän on opintojensa aikana pystynyt auttamaan mm. erästä opiskelijoiden perustamaa startup-yritystä markkinoinnissa. Eräs yrityksen jäsenistä oli löytänyt hänen profiilinsa oppilaitoksen järjestelmästä ja käynyt katsomassa millaisia keskusteluja Jari oli käynyt keskusteluryhmissä. Jarin aktiivisuudesta ja hyvistä ideoista innostuneena opiskelija oli pyytänyt häntä luomaan heidän yritykselleen markkinointistrategian, jonka Jari projektin jälkeen liitti opintojensa aikana kerääntyvään sähköiseen portfolioon.

Verkkokeskusteluiden työnhakuosastolla on aktiivista. Jari käy läpi muiden opiskelijoiden työllistymisestä kirjoittamia ajatuksia. Hän on itsekin etsinyt töitä mm. LinkedInin kautta, ja huomannut pari vapaata paikkaa, joista hän ei itse ole kiinnostunut, mutta joista muutama muu opiskelija voisi olla. Hän jakaa ne linkkeinä foorumille. Ehkäpä joku heistä saa paikan.

Jari on työskennellyt kaksi vuotta Internet-markkinointia tekevässä yrityksessä. Jari on ehtinyt kunnostautua jo parissakin suuren asiakkaan projektissa, kiitos opitun asenteen, että kiperistäkin tilanteista tulee selvittyä oppimalla. Jarilla on mahtava tiimi, jonka osana hän on edennyt noviisista jo täysivaltaiseksi jäseneksi. Hänen yrityksessään on “pelkän työnteon” lisäksi tapana jatkuva kehittäminen, jota tehdään sekä verkkokeskusteluissa joidenkin kiinnostavien aihealueiden ympärillä, johon Jarikin on pystynyt uutena työntekijänä ja suht vastavalmistuneena tuomaan merkittäviä ja tuoreita näkökulmia. Tätä kautta yrityksen työntekijät ovat pysyneet aina tuoreimman tiedon varassa ja pitäneet sekä itsensä että organisaation, jossa työskentelevät, kilpailukykyisenä.

Eräs “opettaja” ottaa Jariin yhteyttä ja kysyy, josko Jari olisi kiinnostunut vierailemaan oppilaitoksen alumnina Internet-markkinoinnin keskusteluryhmässä tai vaikkapa opiskelijoiden kysely-/keskustelutunnilla esimerkiksi Skypen välityksellä. Mikäpäs siinä, Jari tuumaa. Sen lisäksi, että hän voi oppia omasta osaamisesta lisää kertomalla ja keskustelemalla siitä muiden kanssa, hän voi myös kuulla viimeisimmät trendit opiskelijoiden keskuudesta ja miten he kokevat Internet-markkinoinnin tulevaisuuden. Mahdollisesti hän voisi keksiä opiskelijatiimeille jonkin projektin, jota he voisivat yrityksenä kokeilla ja josta opiskelijat voisivat saada aidon työelämän kokeiluprojektin…

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s